ENJOY RECRUITMENT LATVIA
BLOGS

Kas ir darbinieku motivēšana?

HR DARBINIEKU PIESAISTE PADOMI

Kas ir darbinieku motivēšana?

Darbinieku darbība uzņēmumā ir atkarīga no trīs faktoriem: prasmes un spējām (iespējas veikt attiecīgu darbību), resursiem (materiāli, iekārtas, informācija), kā arī motivēšanas (būt ieinteresētam veikt attiecīgo darbu).
Ja darbiniekam trūkst prasmes vai zināšanu, lai veiktu kādu darbu, ir jāpaaugstina viņa kvalifikācija vai darbs jāuztic citam darbiniekam utt. Ja ir problēma ar resursiem, tad arī kaut kas jāmaina vai jāuzlabo, vai jāapgūst kas jauns. Sarežģītāk atrisināt motivācijas trūkuma problēmu, jo nepastāv standarta metodes darbinieku motivēšanā, un katrā konkrētā situācijā jāizvēlas vispiemērotākais darbinieku stimulēšanas paņēmiens, lai tie efektīvi strādātu uzņēmuma mērķu labā.
Motivēšana ir dinamisks process, kurš, lietojot psiholoģiskās, sociālās, ekonomiskās un tiesiskās metodes un līdzekļus, sekmē darbinieku un uzņēmuma izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Motivēšana ir darbinieku stimulēšana izvēlēties kādu no rīcības alternatīvām, lai sasniegtu organizācijas un personīgos mērķus.
Motivācija – tas vienmēr ir ierosmju komplekss: vajadzības, motīvi, ideāli, mērķi, vērtību orientācijas utt. Visas šīs ierosmes savstarpēji saistītas un veido sistēmu, kura tad arī nosaka viengabalainu cilvēka uzvedību, piešķir tai ievirzi un intensitāti. Motivēšanas procesā darbinieki izvēlas kādu no rīcības alternatīvām, lai sasniegtu personiskos mērķus.
Mērķis – paredzētā darbības rezultāta tēls, sasniedzamais objekts. Jebkāda darbība strukturējas uz mērķa pamata. Savukārt mērķa veidošanās process ir atkarīgs no motivācijas, uzskatiem un vērtībām un notiek arī darbības procesā.
Mērķi, pēc kuriem cilvēki tiecas, var būt gan materializēti – nauda, paaugstinājums darbā, gan arī abstrakti – pašapliecināšanās, gandarījums par veicamo darbu. Organizāciju vadītājiem ir jāatrod drošas saites starp personāla motivēšanu un sekojošu efektīvu darbību organizācijas labā, tādā veidā panākot harmoniju starp individuālajiem un organizācijas mērķiem.
Biežākie darbinieku motivēšanas veidi:
 • prēmijas
 • apmaksāts mobilais telefons
 • papildu brīvdienas
 • apmaksāts darba apģērbs (arī birojā strādājošajiem)
 • apmaksātas pusdienas
 • dāvanas darbinieka jubilejās un valsts svētkos
 • apmaksāti kursi vai mācības augstskolā
 • veselības apdrošināšana
 • apmaksāti skaistumkopšanas un veselības uzlabošanas pasākumi
 • īpaša titula piešķiršana, piemēram, Labākais pārdevējs
 • paaugstinājums amatā.
Made on
Tilda