ENJOY RECRUITMENT LATVIA
Privātuma politika

Tīmekļa vietnes apmeklējums:
Kā norādīts Sīkdatņu politikā, ikreiz, kad Jūs apmeklēsiet šo tīmekļa vietni, mūsu serveri reģistrēs Jūsu ierīces interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un datuma/ laika zīmogu.

Šo informāciju SIA ERG Latvia izmantos tikai, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāja darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju vietnes lietošanas pieredzi.

SIA ERG Latvia neievāks nekādu citu informāciju, kuru apvienojot ar iepriekš norādīto informāciju, vietnes apmeklētājs tiktu vai varētu tikt identificēts, izņemot šajā Privātuma politikā norādītos gadījumus. Līdz ar to iepriekšminētā informācija nav uzskatāma par personas datiem vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē.
Saziņa ar SIA ERG Latvia:
Izmantojot tīmekļa vietnes saziņas sadaļu, Jūs brīvprātīgi sniedzat SIA ERG Latvia šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegtu informāciju. SIA ERG Latvia izmantos Jūsu personas datus tikai saziņas nolūkos, proti, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. Jūsu personas dati netiks apstrādāti vai izmantoti citiem mērķiem

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz vispārēju datu aizsardzības regulu, proti, Jūsu brīvi, nepārprotami izteiktu gribas apliecinājumu, ar kuru Jūs atļaujat apstrādāt savus personas datus.
Vai SIA ERG Latvia izpauž Jūsu personas datus trešajām personām?
SIA ERG Latvia nepārdod, neiznomā, neizīrē un arī citā veidā neizpauž Jūsu personas datus trešajām personām.
Kādas ir Jūsu tiesības?
Saskaņā ar vispārēju datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības:

iegūt visu informāciju, kas par Jums ir SIA ERG Latvia rīcībā;

iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no SIA ERG Latvia ir saņēmušas informāciju par Jums, ja vien šādas informācijas atklāšana nav pretrunā ar likumu;

iegūt informāciju par datumu, kad Jūsu personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti

Jums ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā šeit minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šeit minēto informāciju.

Nepilngadīgie:

SIA ERG Latvia iesaka visiem vecākiem un aizbildņiem paskaidrot saviem bērniem, ka Internetā savi personīgie dati ir jāizvieto droši un ar atbildību. Nepilngadīgajiem nevajadzētu SIA ERG Latvia Interneta mājas lapā izvietot jebkādus personīgos datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un līdzdalības. SIA ERG Latvia nekad apzināti neievāks datus no nepilngadīgajiem, un neizmantos tos, kā arī neatklās tos trešajām pusēm bez atļaujas.
Kā Jūs varat sazināties ar SIA ERG Latvia?
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: info@enjoyrecruitment.lv.
Made on
Tilda