ENJOY RECRUITMENT LATVIA
BLOGS

Iekšējās komunikācijas mērķi uzņēmumā

UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBA PADOMI

Iekšējās komunikācijas mērķi uzņēmumā

Uzņēmuma iekšējā komunikācija ir dažādu specializētu komunikācijas aktivitāšu kopums, kas nepieciešams, lai veicinātu organizācijas vai uzņēmuma attīstību un funkcijas. Personāla vadības un sabiedrisko attiecību profesionāļi iesaka par iekšējās komunikācijas jautājumiem domāt un ar tiem strādāt jebkuram uzņēmumam un institūcijai neatkarīgi no darbinieku skaita, organizācijas darbības formas vai citiem faktoriem. Iekšējā komunikācija ir organizācijas kultūras veidošana un vispusīgas domu apmaiņas nodrošināšana.
Iekšējās komunikācijas aktivitātes ir savstarpēji saistītas, taču kādam ir jārūpējas, lai šīs aktivitātes norisinātos. Saskaņā ar dažādām teorijām, iekšējās komunikācijas aktivitātes var iedalīt vismaz četrās kategorijās.
Viena no tām ir stratēģiskā komunikācija, kuras mērķis ir vadīt un iesaistīt kopīgos projektos personālu. Radošās komunikācijas mērķis ir radīt nepieciešamās zināšanas un kompetences. Formatīvās jeb izglītojošās komunikācijas mērķis ir izplatīt atšķirīgas organizācijā nepieciešamās kompetences. Funkcionālā komunikācija ir nepieciešami vadības un prodiktivitātes procesu veicināšanai
Taču kopumā uzņēmuma iekšējā komunikācija kalpo tādiem mērķiem, kā personāla iesaistīšanai uzņēmumā un lojalitātes veidošanai, kas ir viens no nozīmīgiem personālvadības profesionāļu izaicinājumiem mūsdienās. Tāpat tā ir būtiska jaunu darbinieku piesaistei un iesaistīšanai uzņēmumā, un personāla attīstībai, profesionālajai pilnveidei. Bez iekšējās komunikācijas ir sarežģītāk veicināt efektīvu sadarbību starp kolēģiem un nodaļām, tādējādi novēršot darbību atkārtošanos.
Uzņēmuma iekšējā komunikācija kalpo arī ātrai un atvērtai uzņēmuma informācijas, vadības lēmumu un pārmaiņu ziņojumu izplatīšanai, kā arī inovāciju un jaunu ideju attīstībai uzņēmumā, lēmumu pieņemšanai;, konfliktsituāciju, intrigu un baumu novēršanai uzņēmumā. Tās kompetencē ir arī produktu testu un atsauksmju apkopošana, mārketinga un ārējo sabiedrisko attiecību aktivitāšu atbalsts, bet krīzes situācijās tā ir operatīvs un patiess informācijas nesējs un atbalsts.
Autore: Ilze Mežniece

Made on
Tilda