ENJOY RECRUITMENT LATVIA
BLOGS

Emocionāli inteliģents intervētājs: Gudrāka aptaujas stratēģija

HR

Emocionāli inteliģents intervētājs: Gudrāka aptaujas stratēģija.

Emocionālo inteliģenci (EI) parasti skaidro kā kādas personas spēju ‘nolasīt’ cilvēka sniegtos signālus un attiecīgi uz tiem reaģēt. Kā arī spēju atpazīt un izprast pašam savas emocijas, lai spētu ietekmēt citu cilvēku emocijas. Kur vēl labāka iespēja demonstrēt savu emocionālo inteliģenci kā intervijas laikā, darbinieku atlases procesa ietveros?
Liela daļa intervētāju pārāk ātri pievēršas jautājumu – atbilžu intervēšanas formātam, neļaujot kandidātam izrunāt savas specifiskās intereses organizācijas ietveros, savas īstermiņa un ilgtermiņa karjeras ambīcijas, vai savu esošo statusu darba meklēšanas procesā. Iepazīstiet kandidātus individuāli un vairāk personiskā līmenī, pirms formāli pārejat, pie tehniskiem (tradicionāliem) jautājumiem, un, iespējams, atklāsiet, ka savstarpēja uzticība un labvēlība var izveidoties. Ja kandidāti jūsu klātbūtnē jūtīsies ērti, viņi būs daudz atvērtāki dalīties ar jums savās patiesajās vēlmēs darba meklēšanas procesā, karjerā un profesionālajā izaugsmē.
Lai gan tas nenotiks vienmēr, visticamāk Jūs sāksiet dzirdēt tādus komentārus kā: “Parasti es intervijas laikā tā neteiktu, bet...”un šādā situācijā Jūs varat būt drošs, ka esat nodibinājis pietiekamu uzticību, lai iepazītu patieso kandidātu visā intervijās pieņemto šablonu būzmā. Tas ir vienkāršāk nekā šķiet un lielākā daļa personāla atlases speciālistu jutīsies ērtāk visā interviju procesā. To ka organizācija rosina profesionālās attīstības diskusijas, pirms darba attiecību nodibināšanas, visticamāk, kandidāts uztvers kā lielu bonusu. Tā ir trīskārša uzvara – kompānijām, personāla atlases speciālistiem un kandidātiem.
Kā nodibināt uzticību intervijas procesā?
Kā nodibināt pietiekami daudz uzticības, lai kandidāti intervijas procesā justos pietiekami ērti, lai atļautos būt ‘ievainojami’ un atklāti (pozitīvā nozīmē)? Pārskatiet savu interviju ‘icebreaker’ jautājumu stratēģijas un izmēģiniet kādu no šiem piemēriem savā nākamajā intervijā:
• „Pastāstiet man, par saviem līdzšinējiem darba meklējumiem. Kas motivē Jūs meklēt jaunas iespējas un kādi ir bijuši līdzšinējie iespaidi atvērtajā darba tirgū?”
• „Pirms mēs iedziļināmies Jūsu karjeras gājumā, profesionālajā pieredzē un tajā, ko mēs meklējam nākamajā darbiniekā, pastāstiet, kādi kritēriji Jums ir svarīgi, izvēloties savu nākamo amatu un darbavietu. Kas šajā karjeras posmā Jums ir patiešām svarīgi?”
• „Ko Jūs meklējat kandidātu pieredzē, prasmēs un stilā, pats būdams personāla atlases speciālists un intervējot kandidātus? Kas Jums patīk vai nepatīk kandidātu atlasē, sēžot galda otrā pusē?”
Vienmēr izrādiet pašaizliedzīgu līderību intervijas laikā, neskatoties uz to, kāds ir Jūsu interviju stils. Citiem vārdiem sakot, intervijas laikā nostādiet kandidāta intereses, pirms savām interesēm, un variet sagaidīt, ka, tuvāk atlases procesa beigām, kandidāti paši atbildēs Jums ar laipnību un atvērtību.
Apsveriet turpināt savu interviju ar tādiem jautājumiem kā šie:
• „Izvediet man cauri savai karjeras izaugsmei, beidzot ar to, kā Jūs nonācāt savā pašreizējā amatā esošajā darbavietā?”
• „Kas uz šo brīdi Jūsu karjerā ir tā lieta, kas vienmēr liek Jums smaidīt?”
• „Ja Jūs paliktu pie sava esošā/bijušā darba devēja, kāds būtu Jūsu nākamais karjeras solis un cik ilgi būtu nepieciešams, lai Jūs tur nokļūtu?”
Tas, kas šiem jautājumiem kopīgs, ir vēlme iepazīt personu personiskā un individuālā līmenī. Tā ir atslēga, lai izveidotu atvērtu gaisotni ikvienā intervijā.
Vai tas pievieno papildus laiku, pagarinot intervijas procesu?
Iespējams, bet jautājot šāda veida jautājumus intervijas sākumā, var novērst nepieciešamību uzdot tādus standarta jautājumus kā „Kādas ir Jūsu stiprās puses?” un „Kur Jūs sevi redzat pēc 10 gadiem?” un, ne tāpēc, ka tie būtu slikti jautājumi, bet tāpēc, ka šie padziļinātie jautājumi var rast Jums skaidrāku un patiesāku atbildi, par to vai konkrētais kandidāts ir piemērotākais Jūsu kompānijas vīzijai.
Intervijas pamatjautājumi un nobeigums?
Brīdi, kad esat nodibinājis pietekamu ‘saikni’ ar iepriekš minētajiem jautājumiem, izmēģiniet kādu no zemāk minētajiem jautājumiem, lai veiksmīgi turpinātu un noslēgtu interviju:
• „Balstoties uz Jūsu līdzšinējo izpratni, par konkrēto pozīciju, kādēļ šī pozīcija šobrīd būtu nākamais loģiskais solis Jūsu karjerā un CV?”
• „Ja mēs jautātu Jūsu lielākajam kritiķim, par to, kas būtu lielākais ieguvums, ko Jūs pienestu mūsu kompānijai un kādas savas karjeras attīstības un personiskās izaugsmes sfēras Jūs šobrīd cenšaties uzlabot, kādu atbildi mēs saņemtu? ”
• „Vai šobrīd esat pārrunu procesā arī ar citām kompānijām? Ņemot vērā Jūsu nepieciešamību, pēc jaunām karjeras iespējām, kas ir tie kritēriji, kas liktu Jums pieņemt vienu darba piedāvājumu un noraidīt otru? ”
Brīdi, kad Jūs spējat savienot personas profesionālās attīstības mērķus ar personas pieredzes gājumu un karjeras izaugsmi, Jūs pasniedzat intervijas procesu jaunā līmenī. Tas tāpēc, ka Jūs radāt kandidātam droši vidi, lai kandidāts spētu izteikt savas domas skaļi un dalīties savā viedoklī un bažās ar Jums, ļaujot Jums ieņemt mentora lomu, kas rada veiksmīgu sākumu, iespējams, turpmākajām darba attiecībām.
Spēja radīt dabisku saikni, kas balstīta gan uz kandidāta, gan uz kompānijas vajadzībām ir neizmērojami izdevīga kompānijai, ieinteresējot kandidātu prātus un sirdis. Un kas gan ir labāka iespēja, lai parādītu, cik labs līderis un personāla atlases speciālists Jūs esat?
Būt saskaņā ar citu emocijām un karjeras mērķiem, ir liela labvēlība un gudrība – galvenie EI elementi. Jūsu interviju process kļūs vieglāks, jo tas kļūs dabiskāks un kandidāti paši aktīvāk iesaistīsies sarunā, ja jutīs, ka jums ir patiesa interese viņu profesionālās karjeras attīstībā. Gala rezultātā Jūs pieņemsiet spēcīgākos kandidātus, kuri veidos labākas komandas. Tā ir ilgtermiņa aktivitāte, kuras pamatā ir jauna un atsvaidzinoša pieeja intervēšanai, kas rezultātā noved pie spēcīgāka pienesuma kompānijai un efektīvām attiecībām ar darbiniekiem.
Avots: https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/good-interviewing-techniques.aspx
Made on
Tilda